Touch of Gospel § Pilsner Gospel Choir

O nás

Gospel …

Podle slovníkových definic tohle slovo znamená mnohé, anglickým výrazem pro Evangelia (vlastně zkomolenina slovního spojení good spell, dobrá zpráva, případně God’s spell, Boží slovo) počínaje a názvem filmu režiséra Roba Hardyho z roku 2005 ani zdaleka nekonče.

Pro členy souboru Touch of Gospel má ale tenhle pojem primárně příchuť hudební exploze, ve které se mísí velebnost starých anglosaských křesťanských hymnů, skrytá informační sdělení černošských spirituálů, hudební vlivy New Orleansu i Memphisu, rytmy Karibiku i africké savany, přímočarost irské lidovky i vycizelovaná aranžmá současných velikánů dotyčného žánru... a výčet by mohl pokračovat dál. Nicméně to podstatné, co činí gospel gospelem, tkví nejen (a nikoli především) v různosti cest, ale spíše v jednotě cíle, ke které všechna ta rozmanitost směřuje – k oslavě Boží velikosti, lásky a milosti, kterou obdarovává tento svět, a k vyjádření vděčnosti za to, že tomu tak je.

Soubor Touch of Gospel se vyvinul evolučním, nepřekotným způsobem ze scholy (kostelního sborečku a doprovodné skupiny) při kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni – Lobzích, který patří k plzeňské salesiánské farnosti. Když jsme začali vystupovat i mimo kostel (na různých přehlídkách sborů, festivalech apod.), vyvstala potřeba pojmenovat se poněkud méně deskriptivně a více zapamatovatelně než „Schola od sv. Martina a Prokopa“, které se stejně pracovně říkalo „kůrovci“.

Tehdy se ujal název, poněkud poplatný tehdejšímu stavu - Touch of Gospel, čili špetka gospelu. Chtěli jsme jím vyjádřit, že kromě „scholových“ věcí tradičních v našem liturgickém prostředí se nám do repertoáru tu a tam vloudí skladby jako I’m So Glad (Jesus Lifted me), Sing Out the News, Swing Low Sweet Chariot a že si je, zatím velmi nesměle, užíváme (evoluční detaily, dětské nemoci a potíže růstu najdete v sekci Historie.

Dnes se význam názvu našeho sboru posunul do nové roviny – touch znamená také dotek, a tak chceme svým jménem a svými vystoupeními dát najevo, že se nás tahle muzika bytostně dotýká v tom nejlepším smyslu slova a že to pohlazení chceme předávat dál – všem, kdo si nás přicházejí poslechnout. A možná také (a snad hlavně) to, že okolní svět nese pro nás nepominutelné stopy dávného a přetrvávajícího láskyplného doteku, za který chceme poděkovat a vzdát chválu tím, co umíme: muzikou, která je nám blízká.

Pokud víte, co je gospel, jistě chápete, o čem je tu řeč. Pokud ne, více se o tomto žánru můžete dozvědět na stránkách Občanského sdružení Gospeltrain. A pokud Vaše chuť naroste a zjistíte, že k nám máte blízko nejen co do hudebních preferencí, ale také co do vzdálenosti na mapě, přijďte se na na nás podívat a poslechnout si nás na některý z našich koncertů.

Nebo – víte co? Zkuste tuhle muziku zpívat; stojí to totiž opravdu za to. V Plzni se do toho můžete pustit s naším sborem.


Touch of Gospel 2007   |   Maple webdesign